Cenník GEOMETRIE

 

Osobné vozidlo + SUV, 4x4, 3,5t                          cena bez DPH    cena s DPH          
Kontrola geometrie P + Z nápravy - premeranie 16,67 20,00
GEOMETRIA 1 - Osobné vozidlo                                               cena bez DPH           cena s DPH                  
Zbiehavosť prednej nápravy 33,33 40,00
Zbiehavosť zadnej nápravy 33,33 40,00
Zbiehavosť prednej a zadnej nápravy 41,67 50,00
GEOMETRIA 2 - SUV, 4x4, 3,5t                                          cena bez DPH         cena s DPH               
Zbiehavosť prednej nápravy 41,67 50,00
Zbiehavosť zadnej nápravy 41,67 50,00
Zbiehavosť prednej a zadnej nápravy 50,00 60,00

Doplnkové práce pri nadstavovaní geometrie

GEOMETRIA 3                                                                                          cena bez DPH             cena s DPH                      
Odklon kolies prednej nápravy 7,00 8,40
Záklon kolies prednej nápravy 7,00 8,40
Odklon kolies zadnej nápravy 7,00 8,40
Záklon kolies zadnej nápravy 7,00 8,40
GEOMETRIA 4                               cena bez DPH cena s DPH  
Rozhýbanie - 1 spoj 4,17 5,00
Naváženie 8,33 10,00
Zameranie náklonomerom 8,33 10,00
Iné potrebné práce v súvislosti s nastavením geometrie:          
demontáž podvoz.krytov,kolies,podrobná kontrola podvozku    
16,67
 
20,00

Pri objednaní nadstavenia geometrie v našom servise, sa cena za kontrolu geometrie neúčtuje.

 

Ceny sú uvedené za úkon v EUR.

Cenník je platný od 1.1.2022