Cenník servisu klimatizácie

 

                              PROGRAMY                                cena bez DPH          cena s DPH              
PROGRAM 1             48,00  57,60
 • odsatie starého chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému ( zistenie hrubých netesností )
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom ( zistenie malých netesností )
 • naplnenie chladivom ( v cene programu do 700 g chladiva)
 • kontrola tesnosti plniacich ventilov

 

PROGRAM 2                   68,00 81,60 

                PRÁZDNA KLIMATIZÁCIA

 • tlakovanie systému dusíkom ( zistenie netesností )
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému ( zistenie hrubých netesností )
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom ( zistenie malých netesností )
 • naplnenie chladivom ( v cene programu do 700 g chladiva )
 • kontrola tesnosti plniacich ventilov
 • test správnej funkčnosti systému klimatizácie
 • meranie účinnosti chladenia vzduchu

 

PROGRAM 3               75,00    90,00
 • odsatie starého chladiva
 • vákuovanie systému
 • podtlakový test tesnosti systému ( zistenie hrubých netesností )
 • doplnenie systému PAG olejom a UV farbivom ( zistenie malých netesností )
 • naplnenie chladivom ( v cene programu do 700 g chladiva )
 • kontrola tesnosti plniacich ventilov
 • test správnej funkčnosti systému klimatizácie
 • meranie účinnosti chladenia vzduchu
 • výmena peľového filtra ( filter nie je v cene programu )
 • 14 denná garancia opätovného naplnenia pri prípadnej netesnosti systému
 • čistenie a dezinfekcia výparníku ( odstránenie pachov ) prístrojom BAKTO-EX

 

PROGRAM 4              20,00   24,00
 • čistenie a dezinfekcia výparníku ( odstránenie pachov ) prístrojom BAKTO-EX

 

PROGRAM 5              10,00   12,00
 • tlakovanie systému klimatizácie dusíkom (zistenie netesností )

 

PRIPOJENIE                10,00   12,00
 • v prípade výskytu hrubých netesností počas plnenia

 

Pri nefunkčnosti klimatizácie sú servisné práce účtované sadzbou za Nh.

Závady na elektroinštalácii sú odstraňované nezávisle na plnení a nie sú zahrnuté v cene servisu klimatizácie.

 

Ceny sú uvedené v EUR.

Cenník je platný od 1.1.2015