OPATRENIA PRE VSTUP DO PREVÁDZKY

01.11.2020 13:47

Vzhľadom na vydanie vyhlášky UVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod.

môžu našu prevádzku navštíviť iba osoby na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1.

Ak máte u nás termín a zákaz sa na vás vzťahuje, kontaktujte nás


Vyhlaška UVZ vstup do prevádzok.pdf (434,8 kB)