Dynamická výmena oleja v automatickej prevodovke

Dynamická výmena oleja v automatickej prevodovke je výmena celého objemu oleja v systéme s preplachom, vykonaná pomocou na to určeného špeciálneho zariadenia a vyškoleným personálom s použitím kvalitných olejov odporúčaných výrobcami vozidiel.