Naše služby

V  Autoservise A.V.T. nájdete kompletnú ponuku servisných
služieb. 
Máme kvalitné vybavenie, moderné a výkonné diagnostické prístroje na rovnakej úrovni ako v autorizovanom servise.
Dbáme na dodržaní postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu, pri použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.
    Naši školení zamestnanci Vám kvalitne a rýchlo pomôžu s riešením     všetkých Vašich problémov.
                                                                          Dôležitý je pre nás osobný prístup nielen k zákazníkovi ako takému, 
                                                                                    ale i k danému problému a jeho riešeniu.