EV-77 HYBRIDY A EV

Absolvovali sme odborné školenie na vykonávanie povolených servisných úkonov a údržby na hybridných a elektrických vozidlách. 

Vykonávame úkony, ktoré môže vykonávať bežný servis na hybridných a elektrických vozidlách (pneuservis. brzdy, autosklo, výmeny olejov, klampiarske a lakýrnické práce atď.)

Dodržiavame  zásady bezpečných opráv.

Máme odbornú spôsobilosť na výkon činnosti osôb vykonávajúcich obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach podľa vyhlášky 398/2013 Z.z.