Karosárske opravy po vážnych dopravných nehodách 

Podľa novelizovaného zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (106/2018 Z.z.) platia od 01.01.2022 nové povinnosti pre prevádzkovateľov niektorých vozidiel ako aj opravovní vozidiel.  Vozidlám na ktorých došlo pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov (t.j. zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy) je automaticky pozastavená prevádzka. Takéto vozidlá smú byť od 01.01.2022 opravované jedine v opravovniach, ktoré majú prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla, vykonávajú opravu na základe týchto informácií a používajú požadované technické vybavenie na vykonanie opravy. Po oprave podľa týchto podmienok musí opravovňa vystaviť potvrdenie. 

S predložením takého potvrdenia na STK sa následne musí vozidlo podrobiť technickej kontrole pravidelnej. Až po jej úspešnom absolvovaní je vozidlu automaticky obnovená prevádzka, a tým pádom sa vozidlo môže opätovne riadne používať v premávke. Všetky tieto úkony je potrebné vykonať v lehote do 180 dní od nehody resp. škodovej udalosti, ináč je potrebné vozidlo dočasne alebo natrvalo vyradiť z evidencie.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva dopravy SR