Lakovnícke opravy 

Náš servis nedisponuje vlastnou lakovníckou dielňou. 

Tieto opravy máme zabezpečené prostredníctvom zmluvnej lakovníckej dielne, ktorá dodržiava všetky postupy stanovené výrobcom a používa vysokokvalitné materiály pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

Oprava poškodeného laku

Lakovanie jednotlivých dielov

Lakovanie celého vozidla